Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen" Het programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport  
- BUDG_AD(2012)491064 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invoering van een gezamenlijk protocol voor de viering van Europadag in alle lidstaten  
- P7_DCL(2013)0021 - Vervallen  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 77 - 23-01-2014
Schriftelijke verklaring over de etikettering van producten op basis van (pluimvee)vlees van ritueel geslachte dieren  
- P7_DCL(2013)0011 - Vervallen  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 48 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over het streven van Polen de tweede Olympische Jeugdzomerspelen in 2014 in Poznań te organiseren  
- P7_DCL(2009)0061 - Vervallen  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum bekendmaking : 11-11-2009
Vervaldatum : 25-02-2010
Aantal ondertekenaars : 51 - 26-02-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen