Janusz ZEMKE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polen)

Ondervoorzitter 

 • 30-09-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-09-2009 / 29-09-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over steun aan het Global Zero Actieplan voor de gefaseerde en gecontroleerde eliminatie van alle kernwapens wereldwijd  
- P7_DCL(2012)0026 - Afgesloten met een meerderheid  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Datum bekendmaking : 10-09-2012
Vervaldatum : 17-01-2013
Datum van aanneming : 17-01-2013
Ondertekenaars : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Aantal ondertekenaars : 389 - 17-01-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G246
  1047 Brussels
   
  Contact data: