Herbert DORFMANN : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Südtiroler Volkspartei (Italië)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 ... : Commissie regionale ontwikkeling

Contact