Herbert DORFMANN : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie regionale ontwikkeling 
Herbert DORFMANN  
Herbert DORFMANN 

op EP NEWSHUB

  • @paolodecastro @EPPGroup @EP_Agriculture Grazie collega.

    Geplaatst:  
    op twitter 

Contact