Marek Józef GRÓBARCZYK

Interventie(s) in de plenaire vergadering

13

Besluit van 15 juli 2015 over het zomerpakket inzake de energie-unie (debat)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Europese strategie voor energiezekerheid (debat)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

ACER - Personele middelen voor het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie (debat)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Besluit over een strategisch kader voor de energie-Unie (debat)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Werkprogramma van het Letse voorzitterschap (debat)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Werkprogramma van het Letse voorzitterschap (debat) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG op weg naar een Europese energie-unie

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

1

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Institutionele ontwerpresoluties

11

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de zaak Nadiya Savchenko

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet

04-03-2015 B8-0219/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Ontwerpresolutie over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer

04-02-2015 B8-0130/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de mensenrechten in Oezbekistan

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de ontbinding van Memorial (Sacharovprijs 2009) in Rusland

22-10-2014 RC-B8-0164/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke vragen

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Commissie

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Commissie

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Commissie

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Commissie

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Raad

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Commissie

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Commissie

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Commissie