Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Laatste activiteiten 

Contact