Ryszard Antoni LEGUTKO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 09-03-2011 / 05-07-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 06-07-2011 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Leden 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 12-03-2012 / 12-03-2013 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-09-2009 / 27-09-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 10-02-2011 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  
- AFET_AD(2010)439128 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact