Ryszard Antoni LEGUTKO : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Lid 

BCPR  
Conferentie van voorzitters 
Commissie begrotingscontrole 
Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact