Petru Constantin LUHAN

Fracties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

642

Markttoezicht op producten (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Steekproefenquête inzake arbeidskrachten (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en bestrijding van verontreiniging (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Bescherming van de consument bij openbare dienstverlening (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Depositogarantieregels (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma "Actief en ondersteund wonen" (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Opinions - as shadow rapporteur

12

ADVIES inzake het Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

ADVIES inzake uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

ADVIES inzake de toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

ADVIES inzake integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

ADVIES inzake de aantrekkelijkheid van investeren in Europa

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Ontwerpresolutie(s)

5

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor het Donaugebied

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van de strategie van de Europese Unie voor de Donau-regio

14-02-2011 B7-0131/2011

Gezamenlijke ontwerpresolutie over een Europese strategie voor het Donaugebied

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Ontwerpresolutie over een Europese strategie voor het Donau-gebied

18-01-2010 B7-0036/2010

Ontwerpresolutie over de bosbranden in de zomer van 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over het beschermen van kinderen en hun rechten op het internet (op kinderen gerichte ‘namespace’)

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Vervallen

Details

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 230 - 10-12-2013

Schriftelijke verklaring over bestrijding van multiple sclerose in Europa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Aangenomen

Details

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Datum bekendmaking : 09-05-2012
Vervaldatum : 13-09-2012
Datum van aanneming : 13-09-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0357
Aantal ondertekenaars : 408 - 13-09-2012

Voorstellen voor een besluit van de Unie

1

Voorstel voor een besluit van de Unie over vrijwillige etiketteringsregels voor informatie over de geschiktheid van levensmiddelen voor vegetariërs of veganisten

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlementaire vraag/vragen

107

Chronische darmontsteking (IBD = inflammatory bowel disease)

15-04-2014 E-004776/2014 Commissie

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Commissie

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Commissie

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Commissie

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Commissie

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Commissie

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Commissie

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)