Enikő GYŐRI : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact