• Cristian Dan   PREDA  

Cristian Dan PREDA : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
ADVIES inzake de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2018)612251 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2018)612252 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering  
- AFCO_AD(2017)606198 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- AFET_AD(2017)606051 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015  
- DEVE_AD(2016)589265 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015  
- AFCO_AD(2016)589242 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AFET_AD(2016)571791 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden  
- AFET_AD(2016)571792 -  
-
AFET 
ADVIES over het standpunt van de Raad inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016  
- AFET_AD(2015)564956 -  
-
AFET 
ADVIES over de follow-up van het Europees burgerinitiatief Right2Water  
- DEVE_AD(2015)551789 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina  
- AFET_AD(2015)546665 -  
-
AFET