• Cristian Dan   PREDA  

Cristian Dan PREDA : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 8e zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over bevordering van godsdienstvrijheid in Pakistan, en houdende veroordeling van de ongerechtvaardigde detentie van mevrouw Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Vervallen  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum bekendmaking : 25-05-2016
Vervaldatum : 25-08-2016
Aantal ondertekenaars : 282 - 25-08-2016
Schriftelijke verklaring over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China  
- P8_DCL(2016)0048 - Afgesloten met een meerderheid  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Datum van aanneming : 27-07-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 414 - 27-07-2016