Thomas HÄNDEL : Home 

Voorzitter 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact