Maria Da Graça CARVALHO : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact