Nadja HIRSCH : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Laatste activiteiten 

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie (A8-0348/2018 - Nuno Melo) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact