Philippe JUVIN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
  • 19-01-2017 / 19-01-2017 : Commissie internationale handel
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur la conclusion d’un protocole à l’accord entre l’UE et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, en ce qui concerne notamment l’accès au système «Eurodac».

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définit ses règles de participation et de diffusion. «Horizon Europe» inclut de nombreux changements dont un accès plus rapide et facile au financement de l’UE. En outre, 35 % du budget seront affectés à des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Grâce au Groupe PPE, le cancer pédiatrique est pour la première fois explicitement mentionné comme priorité de recherche.

Programma tot uitvoering van Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

Le présent rapport, en faveur duquel je me suis prononcé, porte sur le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définit ses règles de participation et de diffusion. «Horizon Europe» inclut de nombreux changements dont un accès plus rapide et facile au financement de l’UE. En outre, 35 % du budget seront affectés à des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Grâce au groupe PPE, le cancer pédiatrique est pour la première fois explicitement mentionné comme priorité de recherche.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen