John Stuart AGNEW : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Contact