• Gaston   FRANCO  

Gaston FRANCO : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving in afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het gebied van water  
- ITRE_AD(2012)483707 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE