• Gaston   FRANCO  

Gaston FRANCO : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over ontbossing in de Europese Unie  
- P7_DCL(2012)0012 - Vervallen  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 133 - 14-06-2012