Emma McCLARKIN : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie cultuur en onderwijs 
Emma McCLARKIN  
Emma McCLARKIN 

op EP NEWSHUB

Contact