Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Co-penningmeester
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 9 oktober 1978, Stroud

Interventie(s) in de plenaire vergadering

30

Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(15)

Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Brandveiligheid in gebouwen (debat)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Wedstrijdvervalsing

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

21

VERSLAG over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

INTA
12-10-2018 A8-0319/2018

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

IMCO
06-09-2018 A8-0274/2018

VERSLAG Naar een digitale handelsstrategie

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

ADVIES inzake het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Opinions - as shadow rapporteur

30

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

CULT
12-10-2018 CULT_AD(2018)625319

ADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

ADVIES inzake de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en de VS

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

ADVIES inzake de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en China

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

ADVIES inzake het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

ADVIES inzake de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

ADVIES over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

ADVIES inzake het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

Institutionele ontwerpresoluties

7

Ontwerpresolutie over de sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada

08-02-2017 B8-0146/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de markteconomiestatus van China

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Ontwerpresolutie over de markteconomiestatus van China

10-05-2016 B8-0611/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Ontwerpresolutie over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet

04-03-2015 B8-0219/2015

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over verbetering van de consumentenbescherming in verband met discrepanties tussen geadverteerde en werkelijke breedbandsnelheden

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Vervallen

Details

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 109 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over het verbod op eigendom van spelers in de Europese sport door derde partijen

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Vervallen

Details

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 12-02-2016

Schriftelijke verklaring over de strijd tegen borstkanker in de Europese Unie

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Afgesloten met een meerderheid

Details

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum bekendmaking : 27-04-2015
Vervaldatum : 27-07-2015
Datum van aanneming : 27-07-2015
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 02 bij de notulen van 07-09-2015
Aantal ondertekenaars : 394 - 28-07-2015

Schriftelijke vragen

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Commissie

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Commissie

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Commissie

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Commissie

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Commissie

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Commissie

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Commissie

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Commissie

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Commissie

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Commissie

Mondelinge vragen

7

Een EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

16-05-2017 O-000042/2017 Commissie

EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

14-02-2017 O-000013/2017 Commissie

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

10-01-2017 O-000003/2017 Commissie

Verhoogde terrorismedreiging

14-12-2015 O-000160/2015 Raad

Situatie in de staalsector

05-11-2015 O-000139/2015 Commissie

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

05-05-2015 O-000046/2015 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

1

 

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels