Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 8 juni 1967, Aberystwyth

Interventie(s) in de plenaire vergadering

142

Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (B8-0439/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.9)

Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (debat)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.7)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

15

VERSLAG over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Opinions - as shadow rapporteur

8

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

ADVIES inzake "Naar een beleid voor een digitale interne markt"

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Institutionele ontwerpresoluties

2

Schriftelijke vragen

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Commissie

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Commissie

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Commissie

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Commissie

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Commissie

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Commissie

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Commissie

Mondelinge vragen

4

Duitse wet op het minimumloon

24-05-2016 O-000081/2016 Commissie

Economische diplomatie in de EU

02-05-2016 O-000075/2016 Commissie

Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's

06-04-2016 O-000066/2016 Commissie

Financieringsmogelijkheden voor kmo's

13-10-2015 O-000122/2015 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels