Izaskun BILBAO BARANDICA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Europees maritiem éénloketsysteem (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact