• Birgit   SIPPEL  

Birgit SIPPEL : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - 2012  
- EMPL_AD(2013)519701 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het aanboren van het potentieel van "cloud computing" in Europa  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen  
- EMPL_AD(2013)502262 -  
-
EMPL 
ADVIES het statuut van de Europese onderlinge maatschappij  
- EMPL_AD(2012)483860 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en burgerschap" voor de periode 2014-2020  
- EMPL_AD(2012)491177 -  
-
EMPL 
ADVIES over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van de burger (2013)  
- EMPL_AD(2012)475999 -  
-
EMPL