• Birgit   SIPPEL  

Birgit SIPPEL : Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie  
- EMPL_AD(2013)510607 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake overheidsopdrachten  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL