Birgit SIPPEL : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 04-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Contact