Johannes Cornelis van BAALEN : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact