• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming  
- BUDG_AD(2012)496444 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)  
- BUDG_AD(2012)489575 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de tussentijdse evaluatie van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet: uitvoeringsbeoordeling, toekomstige uitdagingen en financieringsvooruitzichten  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG