• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit  
- P7_DCL(2010)0028 - Vervallen  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 157 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over het bevorderen van alternatieven voor onderzoek aan dieren en dierproeven  
- P7_DCL(2009)0053 - Vervallen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Datum bekendmaking : 07-10-2009
Vervaldatum : 21-01-2010
Aantal ondertekenaars : 159 - 21-01-2010