Gerben-Jan GERBRANDY : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 
Gerben-Jan GERBRANDY  
Gerben-Jan GERBRANDY 

op EP NEWSHUB

  • RT @vogelnieuws: Geinig die twee opgewonden mannetjes Rutte en Baudet bij Pauw maar daar gaan deze Europese verkiezingen helemaal niet over. Wel onder andere over het redden van de natuur en natuurvriendelijke landbouw #Nederlandkiest https://t.co/zKT8YiAfdq 

    Geplaatst:  
    op twitter 

Contact