Marietje SCHAAKE : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Lid 

Commissie internationale handel 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Laatste activiteiten 

Kameroen  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Bijdragen aan plenaire debatten 
Brunei  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Bijdragen aan plenaire debatten 

Contact