Nora BERRA
 • Nora
  BERRA
 • Frankrijk
 • Geboren op 21 januari 1963, Lyon

Fracties

 • 16.06.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 16.06.2012 / 30.06.2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Lid

 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

 • 04.07.2012 / 27.01.2013 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 04.07.2012 / 22.01.2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 23.01.2013 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 28.01.2013 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Activités parlementaires en plénière pour la 7ème législature

Interventie(s) in de plenaire vergadering

144

Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (debat)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(10)

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - Medische hulpmiddelen (debat)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(4)

De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0393/2012 - Sven Giegold)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(14.9)

Woningkredietovereenkomsten (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.6)

Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.7)

Onlinegokken op de interne markt (A7-0218/2013 - Ashley Fox)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.13)

Aanvullende macrofinanciële bijstand aan Georgië (A7-0244/2013 - Vital Moreira)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.1)

Aanvallen op informatiesystemen (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.2)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

1

Advies als rapporteur

2

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009

IMCO
08-08-2013 IMCO_AD(2013)507987

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508086

Parlementaire vraag/vragen

6

  Rules on football transfers

22-02-2013 E-001968/2013

  European debate on epilepsy

22-02-2013 E-001967/2013

  VP/HR - Report on the situation in the southern Mediterranean by the NGO Human Rights Watch

20-02-2013 E-001801/2013

  VP/HR - Bringing Syria before the International Criminal Court

20-02-2013 E-001800/2013

  Action plan for the effective regulation and supervision of online betting

08-10-2012 E-009016/2012

  EU-China agreement on geographical indications

02-10-2012 E-008850/2012

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen