Nora BERRA
 • Nora
  BERRA
 • Frankrijk
 • Geboortedatum: 21 januari 1963, Lyon

Fracties

 • 16.06.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 16.06.2012 / 30.06.2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Lid

 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

 • 04.07.2012 / 27.01.2013 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 04.07.2012 / 22.01.2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 23.01.2013 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 28.01.2013 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

144

Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (debat)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(10)

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - Medische hulpmiddelen (debat)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(4)

De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0393/2012 - Sven Giegold)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(14.9)

Woningkredietovereenkomsten (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.6)

Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.7)

Onlinegokken op de interne markt (A7-0218/2013 - Ashley Fox)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.13)

Aanvullende macrofinanciële bijstand aan Georgië (A7-0244/2013 - Vital Moreira)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.1)

Aanvallen op informatiesystemen (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.2)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

1

Advies als rapporteur

2

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009

IMCO
08-08-2013 IMCO_AD(2013)507987

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508086

Parlementaire vraag/vragen

6

  Rules on football transfers

22-02-2013 E-001968/2013 Commissie

  European debate on epilepsy

22-02-2013 E-001967/2013 Commissie

  VP/HR - Report on the situation in the southern Mediterranean by the NGO Human Rights Watch

20-02-2013 E-001801/2013 Commissie

  VP/HR - Bringing Syria before the International Criminal Court

20-02-2013 E-001800/2013 Commissie

  Action plan for the effective regulation and supervision of online betting

08-10-2012 E-009016/2012 Commissie

  EU-China agreement on geographical indications

02-10-2012 E-008850/2012 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen