Liem HOANG NGOC : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een corporate-governancekader voor Europese ondernemingen  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen