Liem HOANG NGOC

Fracties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Frankrijk)

Lid

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

46

Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (debat)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Actieprogramma voor belastingen (debat)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Europese statistiek (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (stemming)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Europese statistiek (debat)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Europese statistiek (debat) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

8

VERSLAG over het scorebord van de interne markt

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Opinions - as shadow rapporteur

4

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

ADVIES inzake een corporate-governancekader voor Europese ondernemingen

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

ADVIES over het Groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels"

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlementaire vraag/vragen

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Commissie

Kredietratingbureaus en hun rol in de crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Commissie

Omzetting van Richtlijn 2007/64/EG over betalingsdiensten

12-07-2011 E-007135/2011 Commissie

Officieel standpunt van de Raad tegenover de uitzetting van Roma uit Frankrijk

03-02-2011 O-000030/2011 Raad

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen