Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid van het bureau
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 15 november 1969, Sutton Coldfield

Interventie(s) in de plenaire vergadering

159

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (stemming)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Samenstelling commissies en delegaties

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

19

VERSLAG over het actieplan over financiële diensten voor consumenten

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

VERSLAG over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

VERSLAG over het Europees cloudinitiatief

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Opinions - as shadow rapporteur

8

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

ADVIES inzake uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

ADVIES inzake het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institutionele ontwerpresoluties

12

Ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Jemen

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Ontwerpresolutie over de situatie in Jemen

06-07-2015 B8-0686/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Ontwerpresolutie over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Vervallen

Details

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Vervallen

Details

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke vragen

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Commissie

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Commissie

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Commissie

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Commissie

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Commissie

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Commissie

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Commissie

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Commissie

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Commissie

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Commissie

Mondelinge vragen

2

Situatie in de staalsector

05-11-2015 O-000139/2015 Commissie

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

05-05-2015 O-000046/2015 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

3

 

Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Duurzaam beheer van externe vissersvloten (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Uitvoering Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels