Luís Paulo ALVES

Fracties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)

Lid

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

2001

Europese langetermijninvesteringsfondsen (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.4)

Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.5)

Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.7)

Overbrenging van afvalstoffen (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

Nieuwe psychoactieve stoffen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.11)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

4

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)510752

ADVIES over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang

REGI
13-04-2011 REGI_AD(2011)458568

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – overkoepelende mededeling

REGI
07-05-2012 REGI_AD(2012)483783

ADVIES inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

REGI
07-05-2012 REGI_AD(2012)483782

ADVIES inzake het GLB tot 2020: voedsel, natuurlijke hulpbronnen en plattelandsgebieden: de toekomstige uitdagingen

REGI
13-04-2011 REGI_AD(2011)460746

Ontwerpresolutie(s)

7

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het verstoorde evenwicht in de voedseldistributieketen

18-01-2012 RC-B7-0006/2012

Ontwerpresolutie over het verstoord evenwicht in de voedselketen en –distributie (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0010/2012

Ontwerpresolutie over de stijgende voedselprijzen

09-02-2011 B7-0114/2011

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van de Jordaan en met name de benedenloop

06-09-2010 RC-B7-0484/2010

Ontwerpresolutie over grote natuurrampen in the autonome regio Madeira, in Frankrijk en in Spanje

04-03-2010 B7-0156/2010

Ontwerpresolutie over de crisis in de melkveehouderijsector

14-09-2009 B7-0054/2009

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over een netwerk voor competitiviteit en innovatie in de ultraperifere regio's van de Europese Unie

04-07-2011 P7_DCL(2011)0034 Vervallen

Details

Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES

Datum bekendmaking : 04-07-2011
Vervaldatum : 04-11-2011
Aantal ondertekenaars : 88 - 27-10-2011

Parlementaire vraag/vragen

23

  Assessment of the Transatlantic Trade and Investment Partnership's impact on the outermost regions

20-03-2014 P-003418/2014 Commissie

Overstromingen en ernstige weersomstandigheden in Europa

19-02-2014 O-000040/2014 Commissie

  Storm in Madeira

06-12-2013 E-013921/2013 Commissie

  The Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. shipyard

08-05-2013 E-005164/2013 Commissie

  Impact study on the end of milk quotas in Europe

04-04-2013 E-003785/2013 Commissie

  POSEI Fisheries programme and the EMFF

28-03-2013 P-003669/2013 Commissie

  Insecurity of teachers employed by the Portuguese Government

07-02-2013 E-001291/2013 Commissie

Instandhouding en bescherming van de wijnmarkt buiten de Europese Unie

30-01-2013 O-000007/2013 Commissie

  European Financial Stability Fund

11-12-2012 E-011302/2012 Commissie

  European Financial Stability Fund

11-12-2012 E-011301/2012 Raad

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen