• Lorenzo   FONTANA  

Lorenzo FONTANA : Bijdragen aan plenaire debatten - 8e zittingsperiode 

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement