Ivo VAJGL : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact