Robert ROCHEFORT : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb 

Laatste activiteiten 

Contact