Mara BIZZOTTO : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Laatste activiteiten 

Contact