Kristiina OJULAND

Fracties

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estland)

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcommissie mensenrechten

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

217

Stemmingen

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Top EU-Rusland (debat)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Balans van het Litouwse voorzitterschap (debat)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Orgaanhandel in China (debat)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Europees nabuurschapsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonome handelspreferenties voor Moldavië (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake consulaire bescherming voor burgers van de Unie in het buitenland

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Ontwerpresolutie(s)

297

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Pakistan: recente gevallen van vervolging

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Rusland: veroordeling van demonstranten van het Bolotnaya-plein

12-03-2014 RC-B7-0245/2014

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over onderwijs en godsdienstdiscriminatie in Pakistan

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Vervallen

Details

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Datum bekendmaking : 17-04-2012
Vervaldatum : 17-07-2012
Aantal ondertekenaars : 56 - 05-07-2012

Schriftelijke verklaring over Kamp Ashraf

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Aangenomen

Details

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Datum bekendmaking : 06-10-2010
Vervaldatum : 20-01-2011
Datum van aanneming : 25-11-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0452
Aantal ondertekenaars : 401 - 25-11-2010

Parlementaire vraag/vragen

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Commissie

De rechtstaat en de mensenrechten in Rusland

02-10-2013 O-000102/2013 Commissie

Verbod op visa voor Russchische functionarissen - follow-up van de aanbeveling van het Europees Parlement

06-02-2013 O-000010/2013 Commissie

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Commissie

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Commissie

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Commissie

Toetreding van de EU tot het EVRM en de hervorming van het EHRM

15-02-2012 O-000037/2012 Commissie

Toetreding van de EU tot het EVRM en de hervorming van het EHRM

15-02-2012 O-000036/2012 Raad

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen