Eva MAYDELL : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Snelle afhandeling van handelsgeschillen (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact