Alessandro PANZA : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

Contact