Tim AKER : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact