Leden van het Europees Parlement

 

Het Europees Parlement telt 751 leden die in de 28 lidstaten van de uitgebreide Unie werden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen.

EP-lid zoeken op land 
image/svg+xml

Zoek een EP-lid 

704 leden 
 
 
 

Over EP-leden 

Elk land kan zelf bepalen hoe het de verkiezingen organiseert, op voorwaarde dat vrouwen en mannen gelijk worden behandeld en de stemming geheim is. Bij Europese verkiezingen geldt het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Stemmen kan vanaf 18 jaar, behalve in Oostenrijk, waar jongeren vanaf 16 jaar kunnen stemmen. De zetels worden verdeeld op grond van het bevolkingscijfer van elke lidstaat. Iets meer dan een derde van de Europarlementariërs zijn vrouwen. De leden verenigen zich naar politieke gezindheid, niet naar nationaliteit. Europarlementariërs verdelen hun tijd tussen hun thuisdistrict, Straatsburg – waar elk jaar 12 plenaire vergaderingen worden gehouden – en Brussel, waar extra plenaire vergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen plaatsvinden. De rechten en plichten van leden zijn vastgelegd in het Statuut van 2009.