Marco PANNELLA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 16-01-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Włochy)

Deputowani 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 11-07-2006 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie referendum europejskiego  
- P6_DCL(2007)0028 - Wygasła  
Marco CAPPATO , Gérard ONESTA , Riccardo VENTRE , Józef PINIOR , Marco PANNELLA  
Data otwarcia : 12-03-2007
Termin : 12-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 103 - 12-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie równości dostępu do publicznych usług radiowo-telewizyjnych oraz pluralizmu informacji politycznej we Włoszech  
- P6_DCL(2005)0081 - Wygasła  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Data otwarcia : 12-12-2005
Termin : 12-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 29 - 12-03-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.