Jean-Marie LE PEN : Strona główna 

Członek 

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią 

Ostatnie prace 

Projekt rezolucji zgodnie z art. 108 ust. 6 z wnoskiem o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (B8-0051/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt