Auke ZIJLSTRA : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt