Tarja CRONBERG : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Finlandia)

Przewodnicząca 

 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Deputowani 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2011 / 09-10-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo 

 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium za rok 2012: budżet ogólny – Europejska Służba Działań Zewnętrznych  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia planu działania ruchu „Global Zero” mającego na celu stopniową i kontrolowaną eliminację wszelkiej broni jądrowej na świecie  
- P7_DCL(2012)0026 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Data otwarcia : 10-09-2012
Termin : 17-01-2013
Przyjęto : 17-01-2013
Lista sygnatariuszy : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 389 - 17-01-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe