Dimitrios DROUTSAS

Grupy polityczne

  • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

  • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grecja)

Wiceprzewodniczący

  • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Członek

  • 14.09.2011 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo

  • 08.09.2011 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
  • 08.09.2011 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 08.09.2011 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

22

Wzrost prawicowego ekstremizmu w Europie (debata)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Zamknięcie greckiego krajowego nadawcy radiowo-telewizyjnego (debata)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

4

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie zgodności Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

LIBE
04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

LIBE
19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069

OPINIA w sprawie sprawozdania z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

Projekt(-y) rezolucji

2

Wnioski dotyczące aktu Unii

1

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie zasad dobrowolnego umieszczania na żywności informacji o tym, czy jest ona odpowiednia dla wegetarian i wegan

27-11-2013 B7-0401/2013

Pytanie(-a) parlamentarne

15

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisja

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010779/2013 Komisja

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010778/2013 Rada

  European Commission involvement in closure of Greek National Radio and Television Foundation

12-06-2013 E-006826/2013 Komisja

  International Air Transport Association and the new distribution capability

29-05-2013 E-005971/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe